Âm / b /

Phụ âm / kiểu âm Họng

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

ôn lại âm Họng

  • Dây thanh âm đóng: Hơi từ phổi bị chận lại ở cổ họng, rồi từ họng bật thoát ra để tạo âm
  • Họng bình thường không dãn rộng
  • Tùy hình dáng, vị trí môi, miệng, lưỡi sẽ tạo các âm khác nhau

Âm /b/ vs Âm /p/

Để dể nhận biết cách tạo phụ âm /b/ âm họng, so sánh với âm HƠI /p/: 

  •  Âm /b/ âm họng: Dây thanh âm đóng, nín hơi ở họng rồi bật mở môi tạo âm “bờ”.
  • Như đã nói, âm họng phát âm giống giọng việt dể bắt chước, còn âm hơi /p/ người việt cần học và luyện tập.
  •  Âm /p/ là âm hơi: Dây thanh âm mở, hơi trực tiếp từ phổi thoát ra bật mở môi tạo âm “pờ”. Xem lại âm /p/

thực hành

  • Âm / b / và âm /p/ còn gọi là âm chận (stop sounds), khi đứng cuối âm tiết hay từ nó chỉ ngậm môi chận hơi không bật thành âm hoàn chỉnh.