Người việt

nói tiếng mỹ

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

nguyên âm

a, e, i, o, u, y

Nguyên âm có hai cách đọc: đọc theo tên mẫu tự và theo âm trong từ (âm tiết)

Các âm này đọc theo kiểu âm họng, người việt dễ dàng bắt chước

Sẽ viết từng âm nhớ đón xem

Quy ước chung cách đọc nguyên âm trong âm tiết

(Đa số theo quy ước và có rất nhiều ngoại lệ)

Một âm tiết thường có 1 hay 2 nguyên âm đi kèm với phụ âm. Nếu:

  •