Phụ âm

âm họng

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

ôn lại âm Họng

  • Dây thanh âm đóng: Hơi từ phổi bị chận lại ở cổ họng, rồi bật thoát ra để tạo âm
  • Họng bình thường không dãn rộng
  • Tùy hình dáng, vị trí môi, miệng, lưỡi sẽ tạo các âm khác nhau

Các mẫu tự đọc kiểu âm họng

Âm Họng giống giọng Việt nên chỉ cần nghe và bắt chước.

Phụ Âm

Âm các mẫu tự trên giống giọng Việt nên chỉ cần nghe và bắt chước. Sẽ viết từng âm nhớ đón xem

Nguyên Âm

Nguyên âm có hai cách đọc: đọc theo tên mẫu tự và theo âm trong từ (âm tiết)

Âm của các mẫu tự nguyên âm đọc giống giọng Việt nên chỉ cần nghe và bắt chước. Sẽ viết từng âm nhớ đón xem

Các kiểu Tạo Âm Khác