Âm / v /

Phụ âm / kiểu âm Họng

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

 • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
 • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

ôn lại âm Họng

 • Dây thanh âm đóng: Hơi từ phổi bị chận lại ở cổ họng, rồi từ họng bật thoát ra để tạo âm
 • Họng bình thường không dãn rộng
 • Tùy hình dáng, vị trí môi, miệng, lưỡi sẽ tạo các âm khác nhau

Âm /v/ vs Âm /f/

 • Để dể nhận biết cách tạo phụ âm /v/ âm họng, so sánh với âm HƠI /f/.
 • Hình dáng miệng: Cả 2 âm đều cắn nhẹ môi dưới
 •  Âm /v/ âm họng: Dây thanh âm đóng, nín hơi, rổi hơi ở họng thoát qua khe môi-răng tạo âm “v..ơ..ờ…”.
 •  Âm /f/ là âm hơi: Dây thanh âm mở, hơi trực tiếp từ phổi thoát qua khe  môi- răng tạo âm “f..ơ..ờ…”.
 • Như đã nói, âm họng phát âm giống giọng việt dể bắt chước, còn âm hơi /f/ người việt cần học và luyện tập.
 • Xem lại âm /f/

thực hành

 • Là âm /v/ là âm họng (voiceless sound) dây thanh âm đóng nên khi phát âm, sờ lên cổ thấy rung. 
Luyện tập
 • Nguyên tắc phát âm tiếng anh là “đọc” tất cả các mẫu tự của từ, đặc biệt âm cuối.
 • Khi Âm / v / và âm /F/ đứng cuối âm tiết hay từ nó vẫn phải “đọc” dù không bật thành âm hoàn chỉnh.