Âm / d /

Phụ âm / kiểu âm Họng

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

 • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
 • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

ôn lại âm Họng

 • Dây thanh âm đóng: Hơi từ phổi bị chận lại ở cổ họng, rồi từ họng bật thoát ra để tạo âm
 • Họng bình thường không dãn rộng
 • Tùy hình dáng, vị trí môi, miệng, lưỡi sẽ tạo các âm khác nhau

Âm /d/ vs. Âm /t/

 •  Âm /d/ âm họng: Dây thanh âm đóng, hơi từ họng bật thoát ra làm bật đầu lưỡi tạo âm “đờ”.
 • Để dể nhận biết cách tạo phụ âm /d/ âm họng, so sánh với âm HƠI /t/: 
 • Cả hai âm đều dùng đầu lưỡi để chận hơi. 
 • ** Chú ý:  Với âm /d/ dùng cả phần trước lưỡi để chận hơi; còn với âm /t/ chỉ dùng tí đầu lưỡi.
 •  Âm /t/ là âm hơi: Dây thanh âm mở, hơi trực tiếp từ phổi thoát ra bật đầu lưỡi tạo âm “tờ”.
 • Như đã nói, âm hơi không có trong giọng việt nên người việt cần học và luyện tập.
 • Xem lại âm /t/

thực hành

 • Âm / d / và âm /t/ còn gọi là âm chận (stop sounds), khi đứng cuối âm tiết hay từ chỉ dùng đầu lưỡi chận hơi không bật thành âm hoàn chỉnh.