Người việt

nói tiếng mỹ

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

tạo âm / l /

Họng dãn nở rộng

Dây thanh âm đóng (chận hơi ở họng)

L đầu âm tiết

Đầu lưỡi thẳng chạm nóc

L Cuối âm tiết

Lưỡi thụt về sau

Hình dáng miệng
  • Môi tròn, đầu lưỡi chạm nóc (với L đầu  âm tiết)
  • Môi tròn, lưỡi thụt về sau (với L cuối âm tiết)
  • Hơi từ họng bật thoát ra âm  “Ồ…”

**Với L đầu âm tiết có thể đọc “lờ” nhẹ như âm việt.

Cách học

  • Âm họng rộng cho 3 mẩu tự W, R, L rất quan trọng và rất phổ biến trong giọng tiếng Anh.
  • Cần học thật kỹ kỹ thuật (kiểu cách) tạo âm (nên học theo thứ tự w, r, l).
  • Thực hành nhiều lần để cảm nhận dây thanh âm đóng (nín hơi ở họng), họng dãn rộng, hơi bật ra tạo âm.
  • Nên học 1 âm khoảng 1-2 ngày, trong ngày để ý luyện tâp mọi lúc mọi nơi, tập phát âm riêng và trong từ (chọn vài từ dễ đọc).

Chúc mừng bạn đã học xong kiểu tạo âm mới. Hy vọng bạn có tiến bộ trong phát âm tiếng Anh.

Cám ơn sự kiên nhẫn của bạn!

Bs.Đỗ Quang Vinh