Người việt

nói tiếng mỹ

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

Tạo Âm / r /

Họng dãn nở rộng

Dây thanh âm đóng (chận hơi ở họng)

L đầu âm tiết

Đầu lưỡi cong gần chạm nóc

R Cuối âm tiết

Đầu lưỡi cong gần chạm nóc

Hình dáng miệng
  • Môi tròn, đầu lưỡi cong gần chạm nóc. 
  • Hơi từ họng bật thoát ra âm  “rơ…”

**Với R đầu âm tiết có thể đọc “rờ” nhẹ như âm việt.

Cách học

  • Âm họng rộng cho 3 mẩu tự W, R, L rất quan trọng và rất phổ biến trong giọng tiếng Anh.
  • Cần học thật kỹ kỹ thuật (kiểu cách) tạo âm (nên học theo thứ tự w, r, l).
  • Thực hành nhiều lần để cảm nhận dây thanh âm đóng (nín hơi ở họng), họng dãn rộng, hơi bật ra tạo âm.
  • Nên học 1 âm khoảng 1-2 ngày, trong ngày để ý luyện tâp mọi lúc mọi nơi, tập phát âm riêng và trong từ (chọn vài từ dễ đọc).

Chúc các bạn vui học!

Bs.Đỗ Quang Vinh