Người việt

nói tiếng mỹ

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

Tạo Âm / h /

Dây thanh âm mở (cổ họng mở thông)

  • Miệng môi mở
  • Hơi thoát mạnh từ phổi tạo âm: “hờ…”

thực hành

  • Âm / h / cần luyện tập nhiều để cảm nhận hơi thông từ phổi ra, không nín lại ở họng (dây thanh âm mở) và sờ lên cổ không cảm thấy rung (voiceless sound) khi tạo âm. Điều này sẽ  giúp  tập các  âm  hơi  khác dễ dàng hơn.
  • Chú ý: Với âm /h/, môi và lưỡi không tham gia vào tạo âm. Các âm hơi khác thì có, ví dụ âm /P/ có môi ngậm để bật  hơi tạo âm.

Cách học

  • Âm hơi rất quan trọng và rất phổ biến trong giọng tiếng Anh.
  • Âm hơi không có trong giọng Việt nên cần học thật kỹ kỹ thuật (kiểu cách) tạo âm .
  • Thực hành nhiều lần để cảm nhận dây thanh âm mở, hơi trực tiếp từ phổi ra tạo âm. âm khác nhau là do hình dáng vị trí môi lưỡi khác nhau (sẽ học kỹ trong từng  âm).
  • Nên học 1 âm khoảng 1-2 ngày, trong ngày để ý luyện tâp mọi lúc mọi nơi, tập phát âm riêng và trong từ (chọn vài từ dễ đọc).

Chúc các bạn vui học!

Bs.Đỗ Quang Vinh