Người việt

nói tiếng mỹ

Người việt "nói tiếng mỹ" cần:

  • Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch.
  • Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi

Tạo Âm / sh /

Dây thanh âm mở (cổ họng mở thông)

Chừa khe hở lưỡi-nóc

Hơi  từ phổi thoát qua khe hở lưỡi – nóc tạo âm: “shì…”

thực hành

  • Âm / / cần luyện tập nhiều để cảm nhận hơi từ phổi thoát qua khe lưỡi – nóc họng tạo âm: “shì…”.
  • Là âm hơi (voiceless sound) dây thanh âm mở nên khi phát âm, sờ lên cổ không cảm thấy rung. 
  • Chú ý: Âm / / = Âm hơi + hơi thoát qua khe lưỡi – nóc họng tạo âm.

** Âm /∫/ còn là âm của “-tion (cuối từ)” và ch (đôi khi).

** Khi sh đứng cuối từ hoặc âm tiết, âm /∫/ bắt buộc phải phát âm.

Cách học

  • Âm hơi rất quan trọng và rất phổ biến trong giọng tiếng Anh.
  • Âm hơi không có trong giọng Việt nên cần học thật kỹ kỹ thuật (kiểu cách) tạo âm .
  • Thực hành nhiều lần để cảm nhận dây thanh âm mở, hơi trực tiếp từ phổi ra tạo âm. âm khác nhau là do hình dáng vị trí môi lưỡi khác nhau (sẽ học kỹ trong từng  âm).
  • Nên học 1 âm khoảng 1-2 ngày, trong ngày để ý luyện tâp mọi lúc mọi nơi, tập phát âm riêng và trong từ (chọn vài từ dễ đọc).

Chúc các bạn vui học!

Bs.Đỗ Quang Vinh

Các Kiểu Tạo Âm