Âm Hơi

Âm / ch /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / ch / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / ch / Read More »

Tổng: 239 views, Today: 1 views today

Ân / sh /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / sh / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Ân / sh / Read More »

Tổng: 229 views

Âm / th /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / th / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / th / Read More »

Tổng: 306 views

Âm / t /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / t / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / t / Read More »

Tổng: 317 views

Âm /s /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / s / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm /s / Read More »

Tổng: 234 views

Âm / k /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / k / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / k / Read More »

Tổng: 224 views

Âm / f /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / f / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / f / Read More »

Tổng: 235 views

Âm / p /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / P / Người việt “nói tiếng mỹ” Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng và Âm Hơi Tạo …

Âm / p / Read More »

Tổng: 270 views, Today: 1 views today

Âm / h /

Người việt nói tiếng mỹ Âm hơi Âm / h / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng Rộng …

Âm / h / Read More »

Tổng: 245 views

Âm / l /

Người việt nói tiếng mỹ Âm họng rộng Âm / l / Người việt “nói tiếng mỹ” cần: Đọc (phát âm, đánh vần) tất cả các mẫu tự (chữ cái) trong từ vựng (chữ) đặc biệt mẫu tự cuối liền một mạch. Thành thạo 2 kiểu tạo âm không có trong giọng việt: Âm Họng …

Âm / l / Read More »

Tổng: 194 views